usługi geodezyjne

Ile kosztują usługi geodezyjne?

W budownictwie, przemyśle, komunikacji lub ważnych inwestycjach są niezbędne pomiary geodezyjne. Są to bardzo ważne dane, które dotyczą charakterystyki danego terenu pod względem matematycznym. Istnieje wiele pomiarów, które różnią się ceną. Cena zależy od tego, jaka usługa zostanie wykonana i w jakim regionie. Poniżej zostaną podane ceny usług geodezyjnych na przykładzie Poznania.

Ceny usług geodezyjnych

usługi geodezyjne Geodezja zajmuje się podziałem nieruchomości. Podział dwóch działek wynosi tysiąc sześćset złotych, natomiast kolejne dodatkowe pięćset złotych. Dodatkowo można zainwestować w rozgraniczenie działki w odniesieniu do punktów granicznych. Geodeta wykona prywatnie taką usługę za tysiąc siedemset złotych. Za odszukanie znaków granicznych zapłacimy za pierwszy punkt czterysta złotych, natomiast za następny sto złotych. Usługi geodezyjne w Poznaniu wykonują również aktualizacje map do celów inwestycyjnych – jest to usługa dla firm i w takim przypadku pięćset pięćdziesiąt złotych za dwie dziesiąte hektara. Większe obiekty kosztują około tysiąc złotych przy tym, że wykonuje się mapy w wersji cyfrowej, natomiast wersja analogowa jest nieco niższa – o około czterysta złotych. Za wytyczenie obiektów zapłacimy mniej – około stu złotych za obiekt. Jedną z ważniejszych usług geodezyjnych jest wytyczanie reperów. Repery, są to punkty w formie betonowych kostek, które informują o długości i szerokości geograficznej oraz o wysokości bezwzględnej, czyli w odniesieniu do poziomu morza. Jeden reper kosztuje około sto pięćdziesiąt złotych, natomiast następny około pięćdziesięciu.

Geodeta dla firm wykonuje również prace inwestycyjne. Wówczas stawka cenowa jest przeliczana na godzinę. Cztery godziny prac kosztują około czterystu złotych, natomiast osiem godzin – dziewięćset złotych. Mapy do celów prawnych są bardzo drogie. Ich koszt waha się od tysiąc sześćset złotych do dwóch tysięcy złotych w zależności od rodzaju mapy i obszaru. Geodezja zajmuje się również inwentaryzacją terenów znajdujących się przy budynkach i taka usługa wynosi około siedmiuset złotych, jeżeli chodzi o inwentaryzacje przyłączy do budynku, to taka usługa wynosi trzysta pięćdziesiąt złotych za jedno przyłącze, natomiast za następne około stu pięćdziesięciu złotych. Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej w tym deszczowej oraz studni wynosi około trzysta złotych.

Jak widać, geodezja jest kosztowna, ale w wielu przypadkach niezbędna. Bez usług geodezyjnych nie jest możliwa żadna inwestycja terenowa. Jeśli ktoś chce skorzystać z usług geodezyjnych, to warto, aby najpierw zapoznał się z cennikami zamieszczonymi na stronach internetowych.