Jak działają baterie kondensatorów?

W dzisiejszych czasach bez problemu można wyposażyć się w baterię kondensatorów. Jest to urządzenie, które służy do kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Oczywiście ma określoną budowę. Wyróżnia się zazwyczaj kilka członów kondensatorowych, a także regulator i sprzęt pomocniczy. Wszystko działa w określonym systemie. W ten sposób nie trzeba się niczym przejmować.

Baterie kondensatorów – rodzaje

Wspomniany już regulator jest ustawiony tak, by automatycznie załączyć odpowiednią ilość członów, w zależności od zapotrzebowania na moc, w ten sposób utrzymuje się ją na odpowiednim poziomie. Jest to sprawdzone rozwiązanie, które stosowane jest od niedawna. Eksperci określają, że najlepiej sprawdzi się w średnich i dużych zakładach przemysłowych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by stosowały je również mniejsze przedsiębiorstwa, szczególnie teraz, kiedy wprowadzono nowoczesne liczniki energii. Oczywiście bateria kondensatorów wytwarza moc bierną i trzeba zaznaczyć, że odczytuje się ją w „kilowarach”, czyli kVAr. Co więcej, bez problemu może zastosować ją każdy. Oczywiście trzeba być przy tym rozliczanym za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej. Po upływie określonego czasu warto sprawdzić, czy inwestycja się powiodła. W ten sposób niczego nie będzie się żałować, a wszystko stanie się bardzo opłacalne.

Warto również podkreślić, że obecnie stosuje się kilka rodzajów baterii kondensatorów. Wyróżnia się przede wszystkim baterie zwykłe, które charakteryzują się prostą konstrukcją. Powinno stosować się je tylko w tych zakładach, gdzie nie występuje zjawisko rezonansu z siecią, a także odkształcenia napięcia są niewielkie. W ten sposób nic nie ulegnie zniszczeniu i nie straci się pieniędzy. Kolejny rodzaj, czyli baterie wzmocnione mają bardzo podobną konstrukcję. Jednak można stosować je już w bardziej wymagającym środowisku. Jednak należy pamiętać, by nie stosować ich tam, gdzie pojawia się rezonans baterii z siecią. Firmy produkują również specjalne baterie dławikowe. Ten sprzęt z kolei chroni kondensatory przed zniszczeniem, które może być spowodowane przez wspomniane już odkształcenia prądu i napięcia.

Na samym końcu należy wymienić również baterie kondensatorów, które stosowane są do kompensacji w układach o dużej asymetrii obciążenia fraz. Regulator, który zastosowany jest w tym rozwiązaniu, po prostu mierzy prąd w trzech fazach. Dzięki temu bez problemu można obliczyć rzeczywisty współczynnik mocy całego układu. Niektórzy właściciele firm decydują się również na użycie baterii z łącznikami tyrystorowymi, które bardzo szybko reagują na różnego rodzaju zmiany obciążenia.