instalacje wod kan

Nowoczesne instalacje wodno- kanalizacyjne

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, które mają na celu propagowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji. Wzrost znaczenia OZE oraz zapotrzebowanie na stopniowe wdrażanie ekologicznego modelu samowystarczalnej gospodarki niskoemisyjnej sprawia, że zmiany społeczno- ekonomiczne stopniowo dążą do wdrażania oszczędnych koncepcji w budownictwie oraz nowoczesnych instalacjach.

Instalacje a technologia geotermalna

instalacje wod kanJeżeli chodzi o instalacje wod kan aktualnie bardzo popularne jest wdrażanie rozwiązań wykorzystujących technologię geotermalną, opartą na działaniu pomp ciepła wraz z połączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków, które umożliwiają detoksykację zasobów wody zużytej i swobodne odprowadzanie jej z powrotem do gleby. Działanie pomp ciepła oparte jest przede wszystkim na wykorzystaniu maksymalnego potencjału środowiska naturalnego, w oparciu o zastosowanie w obiegu instalacji wodociągowej połączeń medium transportujących takich jak woda- powietrze, woda- woda (najczęściej drugim medium jest tzw. glikol, popularnie określany mianem solanki) oraz powietrze- woda. Zastosowanie w instalacjach wod kan pomp ciepła umożliwia rozbudowę systemu o możliwość sterowanego automatycznie systemu podgrzewania wody dla potrzeb gospodarczo- bytowych oraz ogrzewania domu, w tym możliwości rozbudowy o innowacyjną instalację ogrzewania podłogowego, która pozwala dodatkowo zredukować straty ciepła.

instalacje wod kanRozbudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej o pompę ciepła to długofalowa inwestycja, której koszt wraz z montażem i poszczególnymi komponentami instalacji nie powinien przekroczyć sumy 11 500zł. Aktywne korzystanie z tego typu instalacji ma szansę nam się zwrócić w przeciągu najbliższych 5 lat oraz zoptymalizować zużycie energii w obrębie gospodarstwa domowego. Jeżeli natomiast chodzi o rozbudowę sieci wodno kanalizacyjnej o przydomową oczyszczalnię ścieków, to mamy możliwość zastosowania kilku typów oczyszczania zasobów wody zużytej oraz deszczówki. Możemy zrealizować projekt instalacji oparty na zastosowaniu drenażu rozsączającego, koncepcję bazującą na zastosowaniu filtra piaskowego lub żwirowego, oczyszczalnię ze złożem biologicznym lub osadem czynnym. Głównym pozytywnym aspektem jeżeli chodzi o rozbudowę instalacji wod kan o przydomową oczyszczalnię ścieków są stosunkowo niskie koszty eksploatacji, które pozwalają na zniwelowanie konieczności regularnego oczyszczania szamba, gdzie koszt za jednorazową usługę to około 150zł.

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie rozbudowy systemów instalacyjnych w dobie prognozowanego wzrostu cen za zużycie energii do końca 2030r. o około 22% to ekologiczne i oszczędne rozwiązanie, które pozwoli nam zniwelować odczucia zmian w gospodarce. Ponadto ekologiczne, przyjazne środowisku instalacje pozwalają na wdrażanie zrównoważonych wzorców konsumpcji oraz poprawę jakości życia i powietrza.