badanie mikrobiologiczne wody

Po co wykonywać badanie mikrobiologiczne wody?

Od pewnego czasu zwraca się znacznie więcej uwagi na bezpieczeństwo użytkowania wody pitnej. W tym celu, raz na jakiś czas trzeba wykonać odpowiednie badania, które potwierdzą, lub też wykluczają, że w danym miejscu woda jest skażona. Okresowe i cykliczne wykonywanie takich właśnie badań jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa użytkowników danego ujęcia wodnego.

Dlaczego warto wykonywać badania mikrobiologiczne wody?

badanie mikrobiologiczne wodyWedług odgórnie określonych norm, woda jest bezpieczna dla zdrowia jedynie wówczas gdy w jej składzie nie dało się zauważyć nawet śladowych ilości organizmów chorobotwórczych, a także pasożytów czy też substancji chemicznych. Nie mogą one przekraczać właściwego dla zachowania odpowiedniego zdrowia stężenia. Jedynym sposobem na to, aby udało się wykluczyć ich występowanie, wydają się bezproblemowe badanie mikrobiologiczne wody. Bardzo ważne jest aby nie zapominać o regularnym wykonywania takich badań. Są one jedynym sposobem na to, aby ostatecznie wykluczyć, czy też potwierdzić występowanie w wodzie pewnych chorobotwórczych organizmów. Podczas analizy wyników badania, szczególną uwagę zwraca się na występowanie w wodzie takich groźnych składników, jak prątki gruźlicy, czy też pałeczki z rodzaju Salmonella.

 

wodaWykazują one bowiem zdolność do tworzenia bardzo dużego niebezpieczeństwa epidemicznego. Bardzo często zwraca się uwagę także na to, czy w wodzie, a konkretnie w jednym litrze wody, można odnaleźć ślad występowania bakterii mezofilnych, czy też psychrofilnych, które również stwarzają bardzo poważne zagrożenia. Zazwyczaj, ślady tych groźnych mikroorganizmów udaje się jaka wykryć podczas kompleksowego badania bakteriologicznego, które pozwala również na wykrycie w wodzie bakterii Coli, enterokoków kałowych, czy też przetrwalników beztlenowców. Według obecnie występujących i obowiązujących norm, w stu mililitrach wody nie może występować ani jednak komórka bakterii z tych, które uznawane są za te, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia, czy też życia. Dotyczy to również funkcjonujących przyłączeń do sieci wodociągowej.

W obecnym czasie, zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z ujęć wody pitnej. Dlatego też, woda w tych właśnie miejscach, poddawana jest regularnym badaniom, oraz testom. Dzięki temu, można wykryć występowanie w niej różnego rodzaju, potencjalnie szkodliwych dla zdrowia czy też życia mikroorganizmów, oraz substancji. Takie badania należy jednak zawsze zlecać profesjonalnym laboratorium, które mają dostęp do najnowocześniejszych metod pomiarowych pozwalających na wykrycie wszelkich bakterii.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z treścią znajdującą się na stronie www.cbidgp.pl!