pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne – co i jak?

Zgodnie z ustawą, każdy właściciel obiektu budowlanego musi pamiętać o przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych. Kontrola dotyczy zarówno sprawdzania ciągłości przewodów, jak i parametrów rezystancji izolacji. Ma to duże znaczenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w danym budynku, dlatego musi być przeprowadzana regularnie.

Pomiar i optymalizacja bezpieczeństwa

pomiary elektryczneSprawdzenie instalacji elektrycznej może być przeprowadzone jedynie przez osobę, która posiada ku temu odpowiednie uprawnienia – a więc przez elektryka. Jak przebiega takie badanie? W pierwszym kroku wykonywane są ogólne oględziny instalacji elektrycznej, aby wizualnie rozpoznać występujące problemy. Dalej przeprowadza się pomiar rezystancji izolacji. Jest to podstawowy pomiar elektryczny, który musi być wykonany w celu ustalenia, czy ochrona przeciwpożarowa jest na optymalnym poziomie i zapewni bezpieczeństwo w razie groźnej sytuacji. Ochronę przeciwpożarową należy sprawdzić także, wywołując zwarcie – wówczas zasilanie powinno się wyłączyć. Dalej elektryk sprawdza ciągłość przewodów ochronnych. To podstawowe kroki badania instalacji elektrycznej, jednak na tym kontrola nie musi się skończyć, może być o wiele bardziej rozbudowana. Elektryk może zbadać także stan instalacji odgromowej oraz wszelkich wyłączników znajdujących się w instalacji.

pomiary elektryczneBardzo często właściciele obiektów budowlanych, wykonując pomiary elektryczne tego typu, decydują się także na pomiary natężenia oświetlenia. Można od razu sprawdzić także bezpieczeństwo działania wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynku. Takie pomiary elektryczne odbywają się okresowo, maksymalnie co 5 lat, co jest ustalone przez prawo. Należy jednak pamiętać, że w pomieszczeniach, w których panują wyjątkowo trudne warunki i instalacje są narażone na uszkodzenia, pomiary muszą być przeprowadzane częściej, jak również w miejscach zagrożonych pożarem. Właściciele obiektów, przed umówieniem elektryka, zastanawiają się jednak także nad ceną takich usług. Na szczęście poniesione koszty nie będą wysokie, dlatego nie powinniśmy przejmować się tą kwestią. Przykładowo, pomiar rezystancji izolacji to koszt raptem 8 złotych za obwód jednofazowy, a 15 złotych – za trójfazowy.

Z kolei koszt pomiaru rezystancji uziemienia zaczyna się już od 25 złotych. Oczywiście cenniki są indywidualne dla każdego elektryka, jednak zazwyczaj ceny są podobne, jeśli chodzi o elektryków w całym mieście. Pojawiające się różnice będą nieznaczne, zatem powinniśmy kierować się przede wszystkim wyborem elektryka, biorąc pod uwagę jego doświadczenie, a nie ceny.