hale dla rolnictwa

Proces powstawania hali stalowej

Budowa hal stalowych, które będą mogły być wykorzystywane w rolnictwie, wymaga odpowiedniego planowania oraz zaprojektowania konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm europejskich i krajowych. Zanim jednak rozpocznie się proces inwestycyjny, należy udać się do Urzędu Gminy, aby dowiedzieć się, czy plan zagospodarowania przestrzennego danego terenu pozwala na gabarytową zabudowę.

Hala dla rolników

hale dla rolnictwaJeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, można rozpocząć prace projektowe oraz na podstawie dokumentacji obiegać się o pozwolenie na budowę nowego obiektu. Hala stalowa jest zaliczana do konstrukcji szkieletowych i powinna być projektowana według norm, które definiują nośność elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stopów żelaza. Ze względu na to, że w rolnictwie możemy spotkać budynki o różnym przeznaczeniu, niezwykle istotne jest określenie, do jakich celów będzie wykorzystywana hala. Innym wymaganiom podlegają bowiem budynki magazynowe, a innym obiekty przeznaczone do hodowli zwierząt. Należy również określić, jaka przestrzeń będzie potrzebna oraz czy w pomieszczeniu będą znajdowały się dodatkowe elementy wyposażenia, np. system przeznaczony do udoju krów. Wszystkie takie elementy są istotne, ponieważ na ich podstawie projektant dobiera odpowiednie współczynniki oraz założenia projektowe, na podstawie których powstaje cała konstrukcja.

hale dla rolnictwaPrzy gabarytowych obiektach równie istotne jest to, aby przed przystąpieniem do obliczeń konstrukcyjnych i przyjmowania szczegółowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych zbadać, jakie warunki gruntowe charakteryzują dany teren. Sposób, w jaki będzie posadowiona hala dla rolnictwa oraz zagęszczenie podpór powinny być dobrane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom budynku w każdym względzie. Wykonany projekt trafia na halę produkcyjną, która zajmuje się wykonaniem wszystkich elementów wznoszonego obiektu – docięciem, wygięciem, wykonaniem otworów oraz spawów. Na plac budowy trafiają gotowe części, które muszą być odpowiednio zmontowane na podstawie dokumentacji montażowej. Kiedy szkielet już został zbudowany, przystępuje się do prac związanych z zabudową ścian oraz dachu. Najczęściej rodzaj materiału wypełniającego dobiera się w zależności od tego, czy obiekt będzie ogrzewany oraz dostosowując go do wymagań przeciwpożarowych, jakim podlegają konstrukcje.

Te dwa czynniki sprawiają, że najpowszechniej stosowanym materiałem wypełniającym są płyty warstwowe oraz blacha trapezowa. Montaż elementów przebiega bardzo sprawnie, ponieważ należą one do grupy okładzin o znacznej powierzchni poszczególnych płyt, dzięki czemu proces budowy jest zakończony w bardzo krótkim czasie.