izolacja przeciwwilgociowa

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Przed wybudowaniem domu na nowym gruncie warto zapoznać się ze stanem gleby oraz jakością gruntu. Po dokonaniu oględzin, będziemy w stanie stwierdzić, w jaki sposób powinniśmy izolować fundamenty oraz mury budynku przed ewentualnym nasiąkaniem wody z podłoża.

Skuteczne zabezpieczenie przed wilgocią – izolacja przeciwwilgociowa

izolacja przeciwwilgociowaGłównym powodem, dlaczego warto wykonać to samym początku jest to, iż w późniejszym czasie zaizolowanie budynku będzie bardzo trudne, bądź kompletnie niemożliwe. Izolacja ścian fundamentowych, a zagrożenie prosto z gruntu. Jeśli ściany fundamentowe nie są odpowiednio zaizolowane istnieje możliwość, iż przeniknie do niej wilgoć, a nawet woda gruntowa. To skutkuje trwałym zawilgoceniem murów i fundamentów. Mokre fundamenty najczęściej ulegają korozji, a na wierzchnie cześć ścian występuje pleśń i widoczne plamy wilgoci. Zawilgotniały budynek o wiele szybciej niszczenie, niż ten, który został wcześniej odpowiednio zaizolowany. Poprzez powstałą wilgoć zmniejsza się również izolacja cieplna w pomieszczeniach, a temperatura powietrza w domu ulega obniżeniu. Izolacja nie jest potrzebna w tak dużej mierze, jeśli budujemy fundamenty z betonu wodoszczelnego, jednak nawet wtedy warto dokonać izolacji uzupełniającej. Pełna izolacja przeciwwilgociowa zapobiega późniejszemu powstawaniu wilgoci, pleśni i nasiąkaniu ścian wodą. Najczęstszą przyczyną nasiąkania wody do fundamentów jest podciąganie kapilarne.

izolacja przeciwwilgociowaTen problem polega na tym, iż woda zaciągnięta przez fundamenty z podłoża zostaje zasysana w górę. Aby temu zapobiec warto wykonać izolacje poziomą przeciwwilgociową. Umieszcza się ją w dwóch strategicznych miejscach, między ławą a ścianą fundamentową oraz pomiędzy stykiem ścian a ścianami zewnętrznymi budynku. Najważniejsze w wykonywaniu tego typu izolacji jest to, aby stykała się ona dokładnie z izolacją podłogi na gruncie. Poza izolacją poziomą i izolacją gruntu istnieje również kilka innych typów zabezpieczenia fundamentów i ścian. W zależności od warunków gruntowych wybrać można jeden z kilku rodzajów hydroizolacji. Pierwszą z nich jest lekka izolacja przeciwwilgociowa. Chroni ona elementy domu przed woda opadową oraz naturalna wilgocią gruntową. Jest ona odpowiednia w momencie, gdy wody gruntowe znajdują się znacznie poniżej linii fundamentów i istnieje niskie ryzyko nasiąkania murów tą wodą. Zastosowanie tej hydroizolacji jest również idealne dla budynków budowanych na podłożu przepuszczalnym, czyli na przykład piaskach lub żwirze. Średnią izolację stosuje się wtedy, kiedy woda w gruncie znajduje się poniżej linii fundamentów, lecz podłoże nie jest przepuszczalne. Wykonuje się ją najczęściej z papy na lepiku, zaprawy wodoszczelnej, jak również folii.

Natomiast tak zwaną ciężką izolację przeciwwilgociową stosuje się na podłożu, na którym występuje zjawisko wody naporowej lub takiej, która wywiera nacisk na fundamenty. Dlatego poza maksymalną szczelnością izolacja ta powinna posiadać także wytrzymałość mechaniczną. Bardzo często do takiego uszczelnienia stosuje się folie samoprzylepne, a także papy termozgrzewalne.