styczniki elektryczne

Zasada działania styczników elektrycznych

Elektrycy oraz osoby, które zajmują się instalacjami elektrycznymi muszą znać się na swojej pracy, aby nie dopuścić do żadnego błędu podczas montażu. Powinni również posiadać wiele niezbędnych narzędzi do poprawnego przeprowadzania wszelkich prac instalacyjnych, a także mieć pojęcie na temat każdego elementu.

Styczniki – zestyk, cewka, zwory

styczniki elektryczneZ całą niezbędną wiedzą są oni w stanie prawidłowo i płynnie wykonać wszelkie zlecenia, które otrzymają. Operowanie przepływem prądu jest bardzo ważne. Trzeba mieć możliwość wyłączenia go lub ponownego załączenia w dowolnym momencie, aby zapobiec występowaniu poważnych awarii albo sytuacji zagrażających nie tylko całej instalacji, ale i również mieszkańcom danego budynku. W tym celu stosuje się różnorodne łączniki, wśród których wyróżnić można styczniki elektryczne. Jest to łącznik mechanizmowy, który składa się przede wszystkim ze zestyk, cewki oraz zwory urządzenia wytwarzającego pole magnetyczne. Wysokie napięcie na cewce powoduje, że zestyki zostają zamknięte, a spadek owego ciśnienia prowadzi do opadnięcia zwory i otworzenia zestyków za pomocą elektromagnesu. Całość jest zdolna do załączania, wyłączania oraz przewodzenia prądu w tradycyjnych warunkach pracy całego obwodu, jak i również przy przeciążeniach.

styczniki elektryczneNowoczesne styczniki charakteryzują się bardzo dużą trwałością mechaniczną i częstością łączeń, przy jednocześnie małych wymiarach, małej masie oraz dużej pewności działania. Działanie styczników jest bardzo zbliżone do istoty funkcjonowania przekaźników. Oba te mechanizmy przekazują sygnał przez załączenie, a konstrukcja wpływa na to czy sygnał jest prądowy, czy napięciowy. Istnieje jednak zasadnicza różnica, która pozwala na odróżnienie tych dwóch urządzeń. Styczniki służą głównie do załączania układów silnoprądowych, a przekaźniki przekazują sygnał niskoprądowy lub takie, których potencjał wynosi zero. Z nich obu można jednak stworzyć odpowiednie układy, w których styczniki to elementy wykonawcze, a przekaźniki – sterujące. Pod względem wizualnym styczniki są nieco większe niż przekaźniki, mają większy elektromagnes i są w stanie wytrzymać większe przeciążenia. Elektryczne styczniki znajdą zastosowanie przy załączaniu wielu urządzeń, między innymi obwodów silnikowych, pomp czy lamp i wentylatorów. Styczniki potrafią usprawnić działanie wielu maszyn lub przedmiotów i pozwalają całkowicie zautomatyzować procesy ich załączania czy wyłączania.

Ma to niebanalny wpływ na żywotność urządzeń oraz wydajność pracy, a także na redukcję tego, co może z czasem wywołać awarie całego systemu. Razem z przekaźnikami mogą one stworzyć bardzo przydatny układ, który znajdzie zastosowanie w wielu miejscach.