płyty poliuretanowe

Zastosowanie płyt poliuretanowych

Warstwa izolacji termicznej to nieodłączny element konstrukcyjny każdego domu. Termoizolacja jest odpowiedzialna za utrzymanie ciepła wewnątrz budynku, co bezpośrednio przekłada się na koszty związane z jego eksploatacją. Dobra izolacja termiczna pozwala nam bowiem zmniejszyć ilość energii grzewczej potrzebnej do prawidłowego ogrzania budynku w okresie zimowym, co nie tylko pozwala ograniczyć wydatki, ale także ma pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

Płyty do izolacji domu

 płyty poliuretanoweFunkcjonowanie termoizolacji nie ogranicza się tylko do ogrzania budynku zimą. Jej rolą jest również zapobieganie przedostawaniu się ciepła do wewnątrz domu w upalne dni. Istnieje kilka typów termoizolacji, które różnią się od siebie pod względem materiałów używanych do utworzenia warstwy izolującej. Najbardziej powszechnie stosowanym materiałem jest wełna mineralna, która jednak posiada swoje wady. Pierwszą i najistotniejszą z nich jest wysoki współczynnik lambda, który odpowiedzialny jest za zdolność danego materiału do przewodzenia ciepła. Można rozumieć to w taki sposób, że im wyższy współczynnik lambda, tym grubsza warstwa materiału potrzebna jest do osiągnięcia zadowalających efektów. Ocieplanie pomieszczeń wełną mineralną ma zatem bezpośredni wpływ na obciążenie całej konstrukcji, a także na ograniczenie przestrzeni użytkowej, ponieważ ściany muszą być wtedy po prostu grubsze. Kolejną kwestią przemawiającą za stosowaniem innego materiału, niż wełna jest fakt, iż materiał ten posiada swoich wrogów biologicznych. Są to między innymi glony i porosty, pleśń, ale i również kuny oraz gryzonie. Przemiana materii organizmów żywych wewnątrz warstwy termoizolacyjnej może prowadzić do znacznego ograniczenia jej wydajności, a nawet i do jej kompletnej degradacji.

 płyty poliuretanoweWiąże się to z koniecznością wymiany całej warstwy termoizolacyjnej na nową, a tym samym z kapitalnym remontem całego budynku. Coraz większą popularnością cieszą się przez to solidne płyty poliuretanowe, które stanowią nie tylko bardzo wydajne rozwiązanie w zakresie izolowania ciepła, ale także są dużo bardziej wytrzymałe w porównaniu z innymi materiałami stosowanymi do ocieplania budynków, stanowią również dużo lepszy wybór z ekologicznego punktu widzenia. Posiadają one najniższy współczynnik lambda ze wszystkich współcześnie stosowanych do termoizolacji materiałów. Pozwala to zarówno zmniejszyć obciążenie konstrukcji budynku oraz maksymalnie wykorzystać dostępny metraż. Ponadto materiał ten cechuje całkowity brak jakichkolwiek wrogów biologicznych, co ma bardzo pozytywny wpływ na jego trwałość. Izolacja termiczna z płyt poliuretanowych wyróżnia się na tle innych materiałów bardzo dużą wytrzymałością na oddziaływanie sił nacisku, a także niskim stopniem nasiąkliwości wody.

Spełniają wszelkie normy regulowane przez zarówno polskie, jak i unijne dyrektywy, są wysoce ognioodporne i energooszczędne. Ponadto doskonale nadają się do recyklingu, a z uwagi na ich trwałość mogą zostać ponownie wykorzystane nawet po demontażu używanej warstwy termoizolacyjnej.